Thay da sinh học loại bỏ mụn sưng viêm cấp độ 3 & 4 MD:CEUTICALS MD: PEEL SALICYLIC 30% (50ml)

Thương hiệu: MD:CEUTICALS

SKU:SB0000740
1,750,000₫
hoặc 584,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Mô tả

Đang cập nhật...

 Thay da sinh học loại bỏ mụn sưng viêm cấp độ 3 & 4 MD:CEUTICALS MD: PEEL SALICYLIC 30% (50ml)