Peel nám nặng, thâm lâu năm, thay da SkinClinic MELANYC CLAY K (90gr)