Tất cả bài viết

Green Algae

Hạn chế tổn thương tế bào da TÊN GỌI KHÁC: Chlorobionta MÔ TẢ: Hầu hết các loài tảo lục sống ở vùng nước ngọt. Không giống như...

Blood Rain Algae

Thành phần bảo vệ triệt đểTÊN GỌI KHÁC: Haematococcus Pluvialis MÔ TẢ: Haematococcus pluvialis hay “cơn mưa tảo đỏ” là loài tảo lục nước ngọt đơn...