Tất cả bài viết

Balloon Vine

Dây tim Cardiospermum HalicacabumTÊN GỌI KHÁC: Dây tim, dây tầm bóp, tam phỏng, xoan leo XUẤT XỨ: Ấn độ PHÂN PHỐI: Nơi khí hậu nhiệt đới, ấm...